Doprava nad 250€ zdarma

Krabickynajedlo.sk - Jednorázové ekologické gastro obaly

Košík: 0 €
Akcie mesiaca

Kelímky PLASTIC FREE

VODNÁ BÁZA
Obaly na báze vody sa zvyčajne týkajú obalových materiálov, ktoré využívajú vodu ako primárnu zložku vo svojom zložení, a nie spoliehať sa na zložky na báze rozpúšťadiel. Tieto materiály sa často používajú ako nátery alebo lepidlá v rôznych obalových aplikáciách.

Obalové materiály na vodnej báze ponúkajú niekoľko výhod oproti tradičným alternatívam na báze rozpúšťadiel, vrátane:

  • Šetrnosť k životnému prostrediu: Prípravky na báze vody majú tendenciu mať nižšie hladiny prchavých organických zlúčenín (VOC) v porovnaní s materiálmi na báze rozpúšťadiel, čo vedie k zníženiu emisií a menšej ekologickej stope.
  • Bezpečnosť: S materiálmi na báze vody je vo všeobecnosti bezpečnejšie manipulovať a používať ich ako alternatívy na báze rozpúšťadiel, pretože majú nižšiu horľavosť a predstavujú menšie zdravotné riziká pre pracovníkov a spotrebiteľov.
  • Súlad s predpismi: Obalové materiály na báze vody môžu ľahšie spĺňať environmentálne predpisy a normy, pretože zvyčajne majú nižšie emisie a sú menej škodlivé pre životné prostredie.
  • Všestrannosť: Prípravky na vodnej báze možno použiť v širokej škále obalových aplikácií, vrátane náterov lepenky, flexibilných laminácií obalov, etikiet a ďalších.

Je však dôležité poznamenať, že hoci obalové materiály na vodnej báze ponúkajú mnoho výhod, majú aj obmedzenia a úvahy, ako sú dlhšie časy schnutia, potenciálne problémy s kompatibilitou s určitými substrátmi a špecifické požiadavky na skladovanie a manipuláciu.

Celkovo sú obalové materiály na vodnej báze sľubnou a čoraz populárnejšou možnosťou pre spoločnosti, ktoré chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť bezpečnosť a udržateľnosť svojich obalových riešení.

FLUSTIX (PLASTIC FREE):
Flustix je certifikačný štandard pre výrobky bez plastov a bez mikroplastov. Ide o nezávislú certifikačnú organizáciu so sídlom v Nemecku, ktorá overuje produkty a obalové materiály, aby zabezpečila, že spĺňajú prísne kritériá na to, aby neobsahovali konvenčné plasty a mikroplasty.

Certifikácia Flustix sa udeľuje produktom a obalovým materiálom, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Bez konvenčných plastov: Produkty nesmú obsahovať žiadne konvenčné plasty odvodené z fosílnych palív, vrátane materiálov ako polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyetyléntereftalát (PET), polystyrén (PS) a iné.
  • Bez mikroplastov: Výrobky nesmú obsahovať žiadne zámerne pridané mikroplasty, čo sú drobné plastové častice, ktoré sa často nachádzajú v produktoch osobnej starostlivosti, kozmetike, čistiacich prostriedkoch a inom spotrebnom tovare.
  • Biologická odbúrateľnosť a kompostovateľnosť: Výrobky musia byť biologicky odbúrateľné alebo kompostovateľné podľa uznávaných noriem, ako sú EN 13432 alebo ASTM D6400, aby sa zabezpečilo, že sa rozložia na prírodné zložky bez zanechania škodlivých zvyškov.
  • Certifikácia Flustix poskytuje spotrebiteľom spoľahlivý spôsob, ako identifikovať výrobky bez plastov a mikroplastov, čo im pomáha robiť udržateľnejšie rozhodnutia o nákupe. Podporuje tiež spoločnosti pri propagácii ich ekologických produktov a obalových materiálov na trhu.